zeven dagen oud brood

 

Zeven dagen oud brood (roman, Contact 2010)

 

Vaak is de tragedie het leven van haar slachtoffers al binnengegaan zonder dat ze het beseffen. Dat zou het geval kunnen zijn met de personages van dit boek. Jack de Goede heeft zijn moeder nooit gekend en is opgevoed door een zwijgzame vader. Het enige lichtpuntje in die tijd was oom Gilbert, een bereisd en kleurrijk man, lid van de Internationale. Maar ook het genoegen van diens bezoeken viel weg, toen pa met hem brak, aangezien oom het lef had te trouwen met een twintig jaar jongere vrouw.

Na de dood van pa vertrekt Jack op oom Gilberts uitnodiging naar de Cevennen, waar deze een vervallen burcht opknapt. De ontmoeting met zijn bekoorlijke tante Agatha, die op despotische wijze een bont gezelschap werknemers aanstuurt, vormt het begin van roerige en duistere ontwikkelingen. Jack kan er geen vat op krijgen. Ziet hij spoken? Wel is het hem duidelijk dat zijn beeld van dierbare oom Gilbert drastische herziening behoeft.